Bosanska sehara je nastala kao plod želje da se na jednom mjestu nađu najčešće izreke koje ljudi Bosne i Hercegovine koriste u svome svakodnevnom govoru. U ovoj zbirci je zastupljeno 10.967 češćih, tj. frekventnijih poslovica, izreka i fraza bosanskog, hrvatskog i srpskog svakodnevnog govornog jezika. Možda neke sintagme i ne izgledaju kao fraze, ali one to jesu zbog konteksta u kojem su izgovorene. Izreke (u širem smislu) su sve one jezičke tvorevine koje na duhovit način nešto izriču, naglašavaju i poučavaju, a one su u ovoj zbirci podijeljene na: fraze, izreke (u užem smislu) i poslovice.

Appearance
Layout
Element Style
Accent Color